NYHETER
Påbörjat planeringen av öppethus Skellefteå Airport 2020

Uppdaterat bilderna från flygdagen 2018.