Om oss

Vi är en relativt nybildad flygklubb med basen på Skellefteå Airport.

En del medlemmar har egna flygplan. I klubbens hangar finns en Sukhoi su29, en Pottier och dessutom en Slingsby Firefly att använda som klubbmaskin.

Det gemensamma för alla medlemmar är ett gediget flygintresse och en vilja att anordna air-shows och event för att sprida flygupplevelser till andra.

Tomas

NYHETER
Påbörjat planeringen av öppethus Skellefteå Airport 2020

Uppdaterat bilderna från flygdagen 2018.